Saopštenje (2015/10/18)

18. oktobar 2015.

Američka ambasada poziva sve strane da pokažu suzdržanost i poštovanje vladavine prava.  Uvažavajući princip slobode okupljanja, demonstracije treba da budu mirne.