Studijska posjeta kancelariji Državnog tužilaštva Hrvatske

Ambasada Sjedinjenih Država je, u saradnji sa misijom OEBS-a u Crnoj Gori organizovala studijsku posjetu kancelariji Državnog Tužilaštva Republike Hrvatske 15. i 16. decembra 2016. godine. Tema studijske posjete je bila “Transparentnost u radu tužilaštva i odnosi sa javnošću/medijima“.

Učesnici studijske posjete su bili predstavnici tužilaštava, Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Agencije za sprječavanje korupcije, ambasade Sjeidnejnih Država i OEBS-a.

Predavači iz Hrvatske su bili Vrhovni državni tužilac Dinko Cvitan, direktorica USKOK-a Tamara Lopuš, službenica za odnose s javnošću Državnog tužilaštva Martina Mihordin i zamjenica direktora USKOK-a Nataša Đurović.

Ključne teme o kojima se raspravljalo tokom dvodnevne obuke su odnosi sa medijima i javnošću, sa naglaskom na pravne i etičke odredbe, predstavljanje i analiza rada i prakse, organizacija svakodnevnog posla službenika za odnose s javnošću i evaluacija objavljenih članaka. Govorilo se i o slobodnom pristupu informacijama.

Narednog dana predstavnici Odjeljenja za sprječavanje korupcije i odnose s javnošću USKOK-a su održali prezentaciju o svojim aktivnostima, koji uključuju praćenje elektronskih i štampanih medija, pripremu, priprema saopštenja za medije za internet stranicu USKOK-a i odgovaranje na zahtjeve u skladu sa Zakonom za slobodan pristup informacijama.

Ova značajna prilika za učenje predstavlja još jedan primjer napora INL programa i ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici, koji su namijenjeni podršci kontinuirane reforme vladavine prava u Crnoj Gori.