Studijsko putovanje za grupu službenika crnogorskog pravosuđa sa fokusom na međunarodne finansijske istrage

INL program za vladavinu prava Ambasade Sjedinjenih Američkih Država organizovao je studijsko putovanje za grupu službenika crnogorskog pravosuđa, sa fokusom na međunarodne finansijske istrage.

Officials posing for a family photo

Tokom boravka u Majamiju, predstavnici Specijalnog tužilaštva, specijalnog policijskog tima i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma sastali su se sa nizom zvaničnika iz Federalnog biroa za istrage, Agenciju za sprječanje trgovine drogama, Istraga iz oblasti domovinske bezbjednost i Obalske straže. Tom prilikom su upoznati sa sveobuhvatnim mjerama i radnjama i savremenim tehnikama koje se koriste u borbi protiv trgovine narkoticima, oružjem i krijumčarenja imigranata.

Takođe, grupa se sastala sa predstavnicima domorodačke policije plemena Mikosuki. Ovi su predstavili svoju malu flotu patrolnih čamaca koje koriste za patroliranje po močvarnim predjelima Everglejdsa, gdje je okruženje slično onom na Skadarskom jezeru.

Officials posing for a family photo

Grupa će nastaviti putovanja na Britanska Djevičanska Ostrva, koja su međunarodno poznata kao jedan od centara za pručanje međunarodnih finansijski usluga. Cilj ovog dijela posjete je da da se uspostave čvrste veze sa institucijama u čijoj su nadležnosti međunarodna saradnja, finansijske istrage i borba protiv pranja novca.