Obuka o evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i krivičnom postupku (2015/2/18)

Mladi pravnici na obuci
Mladi pravnici na obuci

Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Centrom za demokratiju i ljudska prava (CEDEM) i Njemačkom fondacijom Konrad Adenauer, organizovala je trodnevnu obuku za mlade pravnike.  Preko 30 učesnika, pravnika, pripravnika iz pravosudnih institucija i eksperata, okupili su se da saznaju više o Evropskoj konvenciji o ljudskim pravima i krivičnom postupku.

Kroz kombinaciju predavanja i radionica, učesnici će, među ostalim temama, naučiti više i o pravu na pravično suđenje, tajnim operacijama, pritvoru, međunarodnoj pravnoj pomoći u krivičnim predmetima, kao i o elementima krivične prijave.  Ovo takođe odlična prilika za njih da se upoznaju i podijele mišljenja sa crnogorskim sudijama, tužiocima, domaćim ekspertima kao i ekspertima iz SAD i osobljem Ambasade SAD.

Ovi učesnici, kao buduće sudije i tužioci, su budućnost pravnog sistema Crne Gore. Ambasada SAD u partnerstvu sa istim organizacijama već više od dvije godine podržava ovakvu obuku.

Pravno odjeljenje Ambasade SAD u Podgorici se finansira od strane Biroa stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), i pruža stalnu podršku institucijama za sprovođenje zakona i civilnom društvu u poboljšanju vladavine prava u zemlji i ispunjavanju zahtjeva za evro-atlantske integracije.