Treći poziv za projektne prijedloge nevladinih organizacija u okviru svog Programa vladavine prava za civilno društvo

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država, kroz INL Program vladavine prava, objavila je

Treći poziv za projektne prijedloge nevladinih organizacija u okviru svog Programa vladavine prava za civilno društvo

Rok za dostavljanje prijedloga je 5. novembar 2017. godine.

Glavni cilj programa je da pomogne tranziciju Crne Gore u efektivniji i transparentniji sistem vladavine prava, kroz angažovanje građana u procese nadzora, zastupanja, kreiranja politika, istraživanja i obrazovanja javnosti. Grantovi se dodjeljuju lokalnim nevladinim organizacijama, medijima ili drugim organizacijama koje imaju dokazano iskustvo na polju vladavine prava i posjeduju dobre organizacione kapacitete.

Program vladavine prava za civilno društvo ima za cilj da podrži do deset uspješnih prijedloga za nevladine organizacije u Crnoj Gori. Projekti koji će biti podržani u okviru ovog programa treba da budu fokusirani na neku od sljedećih obalasti:

  • Organizovani kriminal
  • Borba protiv korupcije
  • Transparentnost u institucijama vladavine prava
  • Borba protiv terorizma i nasilnog ekstremizma
  • Borba protiv trgovine narkoticima

Molimo vas da posjetite https://www.grants.gov/web/grants/search-grants.html za informacije o procesu apliciranja.