Pravna pomoć

Spisak advokata

UPOZORENJE: Ambasada SAD u Podgorici, Crnoj Gori, ne preuzima nikakvu odgovornost ili obavezu za profesionalnu sposobnost, ugled ili kvalitet usluga koje pružaju sljedeća lica ili firme. Postavljanje na ovu listu ni na koji način nije potvrda od strane Stejt Departmenta ili Američke ambasade. Imena su navedena po abecednom redu, a redoslijed pojavljivanja nema drugog značaja. Informacije sa liste o profesionalnim kvalifikacijama, oblastima stručnosti i jezičkoj sposobnosti date su direktno od advokata; Ambasada nije u poziciji da garantuje za navedene informacije. Možete dobiti dodatne informacije o osobama sa liste tako što ćete kontaktirati lokalnu advokatsku komoru (ili njen ekvivalent) ili lokalne institucije za izdavanje dozvola.

Opšta napomena: Spisak advokata je sačinjen da pomogne američkim državljanima u Crnoj Gori. U cilju obezbjeđivanja usluga inostranog advokata u vezi sa privatnim sporovima u inostranstvu, preporučljivo je da se unaprijed raspitate u vezi radnog vremena i honorara.

 • ĐEDOVIC, Milica

Serdara Jola Piletića/Zetagradnja, Lamela C

81000 Podgorica

Tel/faks: +382 (0)20 331 648

Mob: +382 (0)67 582 728, +382 (0)68 122 844

E-mail: adv.mdjedovic@gmail.com

Tečno govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, usvojenja, starateljstva, otmica djece od strane roditelja, brak/razvod, osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, strana ulaganja, marketinški ugovori, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, utaja poreza, privredno pravo, ugovori, korporacije, strana potraživanja, nekretnine, porezi, odnosi Vlada, radni odnosi, imigracije, automobilske i druge nezgode.  

 • DELETIĆ, Nataša

Ivana Milutinovića 7

81000 Podgorica

Tel/faks: +382 (0)20 334 751

Mob:  +382 (0)67 517 760 +382 (0)69 259 767

E-mail: natasa.deletic@gmail.com

Dobro govori engleski jezik

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, usvojenja, starateljstva, otmica djece od strane roditelja, brak/razvod, osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, strana ulaganja, marketinški ugovori, patenti/žigovi/autorska prava, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, utaja poreza, privredno pravo, ugovori, zakon o prijevozu, korporacije, strana potraživanja, nekretnine, radni odnosi, imigracija, automobilske i druge nezgode.

 • ĐURĐIĆ, Janko

Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 114/I

81000 Podgorica

Tel/faks: +382 (0)20 228 360, +382 (0)20 228 350

Mob: +382 (0)67 583 700

E-mail: gaucus@gmail.com

Tečno govori engleski jezik

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, strana ulaganja, građansko pravo, štete, narkotici, utaja poreza, privredno pravo, ugovori, zakon o prijevozu, korporacije, strana potraživanja, nekretnine, automobilske i druge nezgode.

 • LUTOVAC, Branislav

Bulevar Ivana Crnojevića 93

81000 Podgorica

Tel/Faks: +382 (0)20 230 341, +382 (0)20 230 323

E-mail: advlut@t-com.me

Web: www.aklutovac.com

Tečno govori engleski jezik.
Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, starateljstva, otmica djece od strane roditelja, zaštita djece, brak/razvod, osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, patenti/žigovi/autorska prava, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, utaja poreza, privredno pravo, ugovori, nekretnine, odnosi Vlada, radni odnosi, automobilske i druge nezgode.

Zastupa(o) američke kompanije: Mattel Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, USA, CBS Studios, Viacom International, Sheraton International, LLCm Guess, Inc, The Gillette Company, Gerber Products Company, i GAP (ITM) Inc. 

 • LUTOVAC, Vuk

Bulevar Ivana Crnojevića 93

81000 Podgorica

Tel/Faks: +382 (0)20 230 341, +382 (0)20 230 323

E-mail: advlut@t-com.me

Web: www.aklutovac.com

Tečno govori engleski jezik.
Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, starateljstva, otmica djece od strane roditelja, zaštita djece, brak/razvod, osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, privredno pravo, ugovori, nekretnine, odnosi Vlada, radni odnosi, automobilske i druge nezgode.

Zastupa(o) američke kompanije: Mattel Inc, Twentieth Century Fox Film Corporation, USA, CBS Studios, Viacom International, Sheraton International, LLCm Guess, Inc, The Gillette Company, Gerber Products Company, i GAP (ITM) Inc.

 •  VUJOVIĆ, Boris

Ivana Milutinovića 7

81000 Podgorica
Tel/Faks: +382 (0)20 334 751;

Mob: +382 (0)67 864 178

E-mail:  borisvujovic3@gmail.com

Dobro govori engleski jezik.
Sertifikovani advokat za maloljetnike. Karijeru advokata započeo u aprilu 2013 godine. Prethodno kao pravnik radio četiri godine u porodičnoj advokatskoj kancelariji.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, usvojenja, starateljstva, otmica djece od strane roditelja, zaštita djece, brak/razvod, osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, strana ulaganja, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, utaja poreza, privredno pravo, ugovori, nekretnine, radni odnosi, automobilske i druge nezgode.

 • VUKSANOVIĆ, Miloš

Marka Miljanova 46

81000 Podgorica

Tel/Faks: +382 (0)20 220 126

Mob: +382 (0)68 555 545

E-mail:  milosvuksanovic@yahoo.com

Dobro govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, usvojenja, starateljstva, otmica djece od strane roditelja, zaštita djece, brak/razvod, patenti/žigovi/autorska prava, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, privredno pravo, ugovori, zakon o transportu, nekretnine, automobilske i druge nezgode.

Podgorica-Tuzi

 • Camaj Kole

 Tuzi b.b.

81206 Podgorica

Tel/Faks: +382 (0)20 875 879;

Mob: +382 (0)69 688 345

E-mail: camajk@gmail.com

Tečno govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, usvojenja, starateljstva, otmica djece od strane roditelja,  zaštita djece, brak/razvod, osiguranje, bankarsko/finansijsko pravo, privredno pravo, strana ulaganja, marketinški ugovori, patenti/žigovi/autorska prava, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, privredno pravo, ugovori, zakon o transportu, korporacije, vazduhoplovno/pomorsko pravo, strana potraživanja, nekretnine, porezi, radni odnosi, imigracije, automobilske i druge nezgode.

 

 • ĆIRKOVIĆ, Mirela

Zlatne njive S-9

85330 Kotor

Tel/Faks: +382 (0)32 334 924

Mob: +382 (0)69 050 452

E-mail: cirkovic@t-com.me

Tečno govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: privredno pravo, strana ulaganja, građansko pravo, ugovori, strana potraživanja, imovina.

 • ĐUROVIĆ, Bojana

Škaljari 113

85330 Kotor

Office Cell phone: +382 (0)69 059 914

E-mail: kala@t-com.me

Tečno govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, starateljstva, zaštita djece, brak/razvod, privredno pravo, marketinški ugovori, građansko pravo, krivično pravo, štete, privredno pravo, ugovori, nekretnine.

 • VUKŠIĆ, Dejan

Benovo 36

85330 Kotor

Tel/Faks: +382 (0)32 334 798

Mob: +382 (0)67 317 482

E-mail: adv.vuksic@t-com.me

Web: www.advokatkotor.com; www.lawyerkotor.com

Tečno govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva: porodično pravo, usvojenja, starateljstva, zaštita djece, brak/razvod, privredno pravo, strana ulaganja, marketinški ugovori, građansko pravo, krivično pravo, štete, privredno pravo, ugovori, korporacije, strana potraživanja, nekretnine, vladini odnosi.

 • MARKIĆ, Anton

Bulevar Bratstva i jedinstva b.b.

85360 Ulcinj

Tel: +382 (0)30 401 128; Faks: +382 (0)30 412 707

MOB: +382 (0)69 032 839; S.A.D.: + 1 914 401 5694

E-mail: advanton@t-com.me

Tečno govori engleski jezik.

Vrste predmeta koje je ovaj advokat voljan da pokriva:  porodično pravo, usvojenja, starateljstvo, otmice djece od strane roditelja, zaštita djece, brak/razvod, osiguranja, strana ulaganja, građansko pravo, krivično pravo, štete, narkotici, utaja poreza, ugovori, korporativno pravno, strana potraživanja, imovina, vladini odnosi, radno pravo, imigracija, automobilske i druge nezgode.

Ažurirano: Mart 2018