Usvojenje

  1. Usvojenje
  2. Rođenje

Crna Gora je potpisnica Haške konvencije o zaštiti djece i saradnji u pogledu međudržavnog usvojenja (Haška konvencija o usvojenju).

Državljani SAD, zainteresovani za usvajanje djeteta iz Crne Gore treba da kontaktiraju centralni organ Crne Gore i informišu se o odgovarajućim zakonima i procedurama. Državljani SAD, potencijalni usvojitelji, koji žive u Crnoj Gori i koji žele da u usvoje dijete iz Sjedinjenih Američkih Država ili treće zemlje takođe treba da se obrate crnogorskom centralnom organu. Za kontakt informacije pogledajte u nastavku.

 

CRNOGORSKI ORGAN ZA USVOJENJA

Ministarstvo rada i socijalnog staranja
Direktorat za socijalno staranje i dječiju zaštitu
Rimski trg 46
81000 Podgorica
Crna Gora
Tel: +382 (0)20 482 447; 78 113 344
Fax: +382 (0) 78 113 345

 

Za više informacija o međudržavnom usvojenju molimo da pogledate internet stranicu za medjudržavna usvajanja Stejt departmenta.