Ko može da usvoji?

  1. Zašto usvojiti?
  2. Ko može da usvoji?

Da usvojite dijete iz druge zemlje i da ga dovedete da živi u Sjedinjene Američke Države, prvo morate biti podobni za usvojenje prema zakonu SAD. Federalna agencija koja donosi ovu odluku je USCIS, dio Ministarstva unutrašnjih poslova SAD.  Ne možete dovesti usvojeno dijete (ili dijete za koje ste stekli zakonsko pravo o starateljstvu za potrebe useljavanja i usvojenja) u Sjedinjene Države sve dok USCIS ne odluci da ste podobni usvojitelj.

Nacionalni zahtjevi

Morate ispuniti određene zahtjeve da biste doveli usvojeno dijete, rođeno u inostranstvu, u Sjedinjene Države. Neki od osnovnih zahtjeva uključuju sledeće:

  1. Morate biti državljanin SAD
  2. Ako niste u braku, morate imati najmanje 25 godina
  3. Ako ste u braku, morate zajedno usvojiti dijete (čak iako živite zajedno ali niste razvedeni) i Vaš supružnik mora biti ili državljanin SAD ili imati legalan boravak u Sjedinjenim Državama.
  4. Morate zadovoljiti određene zahtjeve koji će utvrditi Vašu sposobnost kao potencijalnog usvojitelja, uključujući kaznene provjere, otiske prstiju kao i mogućnost evaluacije domaćinstva.

Federalni zahtjevi

Kao dodatak da se kvalifikujete za usvajanje u skladu sa zakonom SAD, vi takođe kao potencijalni usvojitelj morate ispuniti zakone države u kojoj živite. Saznajte više o pojedinačnim zahtjevima država na internet stranici Child Welfare Information Gateway.

Zahtjevi inostrane zemlje

Svaka zemlja ima svoje zahtjeve za usvojitelje. One su objašnjene u informacijama o zemlji na ovoj internet stranici.