Zašto usvojiti?

  1. Zašto usvojiti?
  2. Ko može da usvoji?

“Dijete, za pun i miran razvoj njegove ili njene ličnosti, treba da raste u porodičnom okruženju, u sreći, ljubavi i razumijevanju… [I] Međudržavno usvojenje može pružiti prednost stalne porodice djetetu kojem odgovarajuća porodica ne može biti nađena u njegovoj ili njenoj zemlji porijekla“.  – Haška konvencija o usvajanju, Predgovor.

Svako dijete ima koristi od ljubavi u kući na najsmisleniji način. Međudržavno usvojenje je omogućilo to stotinama hiljada djece širom svijeta. Kada djeca ne mogu ostati sa svojim rođacima, i nemogu biti pronađeni novi roditelji u okviru njihovih zajednica, međudržavno usvojenje otvara jos jedan put djeci da dobiju njegu, sigurnost i ljubav koju stalna porodica može da obezbijedi.

Dodatni izvori:

 

Child Welfare Information Gateway – Servis Dječjeg biroa, Uprave za djecu i porodice, Američko Ministarstvo zdravlja i usluga ljudima

Medline Plus – Servis Američke Nacionalne biblioteke i Nacionalnog instituta za zdravstvo

A Healthy Beginning: Important Information for Parents of Internationally Adopted Children (PDF 167KB) – brošura Američke Akademije Pedijatara