Rođenje

 1. Usvojenje
 2. Rođenje

Podnošenje Zahtjeva za Izvještaj o rođenju, američki pasoš i broj socijalnog osiguranja

Čestitamo na rođenju vašeg djeteta!

Konzularni Izveštaj rođenja u inostranstvu služi kao dokaz o sticanju državljanstva SAD u trenutku rođenja djeteta a prihvatljiv je dokaz za dobijanje američkog pasoša kao i za druge namjene gdje se moraju pokazati i Izvod iz knjige rođenih ili uvjerenje o državljanstvu. Roditelji trebaju da podnesu zahtjev za konzularni Izveštaj o rođenju u inostranstvu što je prije moguće nakon rođenja djeteta. Ne može se izdati nakon što dijete navrši 18. godina starosti.

Molimo vas da ispunite i sa sobom, u zakazano vrijeme, ponesete sve što je navedeno na listi u nastavku, uključujući potrebne formulare.

Napomena:

 • Morate donijeti originale dokumenata kao i fotokopiju istih.
 • Sva dokumenta koja su na stranom jeziku, moraju biti prevedena na engleski.
 • Državljani SAD koji dolaze radi pasoša, konzularnog Izvještaja o rođenju ili drugih usluga koje nisu hitne treba da znaju da u ambasadu ne mogu ući bez prethodno zakazanog termina.  Kada budete spremni, pošaljite nam e-mail na PodgoricaACS@state.gov u kojem ćete navesti ime i prezime (za svako lice od kojeg se zahtjeva prisustvo tokom apliciranja) kako bismo zakazali termin.


CRBA podsjetnik

Aplikacija za konzularni Izvještaj o rođenju (DS-2029)

 Aplikacija za pasoš (DS-11)

Izvod iz knjige rođenih djeteta

 • Molimo da donesete originalni Izvod iz knjige rođenih, sa prevodom na engleskom jeziku. Preporučujemo da tražite Izvod na međunarodnom formularu jer sadrži prevod na više stranih jezika, uključujući engleski.

Izvod iz knjige vjenčanih za roditelje

 • Molimo da donesete Izvod iz knjige vjenčanih izdat od strane lokalnih vlasti.
 • Ukoliko ste vjenčani u SAD, treba da donesete original Izvod izdat od strane gradske, pokrajinske ili državne vlasti.

Dokaz o prestanku svih prethodnih brakova, za oba roditelja

 • Molimo da donesete originale rješenja o razvodu ili izvode iz knjige umrlih za sve prethodne brakove.

Dokaz o američkom državljanstvu roditelja

 • Dokaz o državljanstvu SAD možet biti demonstriran na sljedeći način: Standardnim, (validnim ili isteklim) američkim pasošem; Ovjerenim američkim Izvodom iz knjige rođenih (treba da sadži pečat, potpis matičara i datum kada je Izvod registrovan kod matičara – bolnički izvodi nisu prihvatljivi); Konzularni Izvještaj o rođenju u inistranstvu (obrazac (obrazac FS-240 / FS-1350); Sertifikat o naturalizaciji; Uvjerenje o državljanstvu.  Vojne lične karte kao i brojevi socijalnog rada nisu dokaz državljanstva.

Izjava o roditeljstvu, fizičkom prisustvu i izdržavanju (DS-5507)

 • U slučajevima kada roditelji nisu bili vjenčani u vrijeme rođenja djeteta, roditelj koji je američki državljanin mora ispuniti formular DS-5507 (PDF 35.3 KB).  Nemojte potpisivati formular.
 • Roditelji koji nisu bili vjenčani u vrijeme rođenja djeteta takođe moraju da prezentuju dokaze da su u vrijeme začeća djeteta bili fizički zajedno (na primjer: pečati u pasošu, putni nalozi iz vojske), kao i dokaze o vezi koja ja prethodila djetotovom rođenju, na primjer: pisma, fotografije.

Dokaz o boravku u SAD

 • Ukoliko je samo jedan od roditelja državljanin SAD, on ili ona mora donijeti dokaz o svom boravku u SAD za period prije rođenja djeteta kojem prenosi državljanstvo.  Primarni dokazi da ste živjeli u SAD bi bili: transkripti iz škole i/ili fakulteta; potvde o primljenim platama, DD-214 Izjava o odvajanju (za vojna lica). Sekundarni dokazi bi bili: Računi kreditnih kartica, računi za režije, godišnje takse, avionske karte, prethodni/sadašnji pasoši sa pečatima. 

 Lični identifikacioni dokumenti oba roditelja

 • Na uvid dostavite jedan validan identifikacioni dokument, poput validnog pasoša zemlje čiji ste državljanin, vozačke dozvole, lične karte ili američkog vojnog identifikacionog dokumenta.
 • Supružnik koji je državljanin strane zemlje mora dati na uvid pasoš zemlje čiji je državljanin.

Taksa za obradu aplikacije

 • Molimo pogledajte trenutne Konzularne takse. Taksa se plaća u vrijeme zakazanog termina u ambasadi, gotovinski (u dolarima ili eurima) ili kreditnom karticom.

Fotografija

Dostaviti jednu fotografiju u boji, velične 5 x 5 cm, napravljenu u poslednjih šest mjeseci, cijelo lice, pogled naprijed sa bijelom pozadinom.  Zapamtite, nemojte nositi naočare za vid;

Ažurirano: Oktobar 2016