Usluge u vezi državljanstva

Dobrodošli u odjeljenje za pružanje usluga američkim državljanima, ambasade SAD u Crnoj Gori.  Pružamo usluge američkim državljanima koji se nalaze u Crnoj Gori.  Za sastanke smo otvoreni ponedjeljkom, srijedom i četvrkom.  Ne radimo u vrijeme američkih i crnogorskih praznika. 

Napomena:  Američki državljani kojima je potrebna neka od usluga koje se odnose na pasoše, državljanstva, rođenje djeteta, ne mogu ući u ambasadu bez prethodno zakazanog sastanka. Pružanje ovih usluga je moguće samo uz prethodno zakazan sastanak.

 Koja vrsta usluga Vam je potrebna?

Dokumentovanje državljanina SAD rođenog u inostranstvu koji je stekao državljanstvo na rođenju.

Rođenje djeteta u inostranstvu, jednog ili oba roditelja američkih državljana treba što prije prijaviti najbližoj ambasadi SAD, u svrhu zvaničnog upisivanja zahtjeva djeteta za sticanje američkog državljanstva na rođenju.  Službeni upis je u vidu Konzularnog izvještaja o rođenju u inostranstvu državljanina SAD.  Ovaj dokument, koji je poznat i kao Konzularni izvještaj o rođenju (FS-240) smatra se osnovnim dokumentom državljanstva Sjedinjenih Američkih Država. Originalni Konzularni izvještaj o rođenju se predaje roditelju/ima nakon što je upis odobren i izvršen.

Zakon o državljanstvu djeteta iz 2000 godine dopušta, određenim licima rođenim u inostranstvu, biološkoj i usvojenoj djeci američkih državljana, da steknu pravo na američko državljanstvo. Ta djeca nisu stekla državljanstvo na rođenju ali se kvalifikuju za državljanstvo kada uđu u SAD kao lica sa stalnim boravkom.

Ako ste stariji od 18 godina i ako ste rođeni u inostranstvu ali Vaš roditelj, američki državljanin nikad nije prijavio rođenje u ambasadi ili konzulatu SAD, možda imate pravo na sticanje Državljanstva SAD.

 

Ova usluga je dostupna samo uz prethodno zakazan sastanak u ambasadi u Podgorici.

 Podsjetnik o obaveznoj dokumentaciji za sastanak

  • Vaš identifikacioni dokument ili pasoš;
  • Izvod iz knjige rođenih;
  • Izvod iz knjige vjenčanih Vaših roditelja;
  • Ukoliko ste rođeni u vanbračnoj zajednici dostaviti izjavu o roditeljstvu Vašeg oca (ne traži se ukoliko je otac preminio);
  • Američki pasoš Vašeg roditelja ili ovjerena kopija;
  • Precizna lista o fizičkom prisustvu roditelja, američkog državljanina, u SAD prije Vašeg rođenja.;
  • Dokaz o fizičkom prisustvu roditelja, američkog državljanina, u SAD, poput: srednjoškolski ili fakultetski transkripti, vojni časni otpust na kojem se vide datumi služenja, Socijalna primanja, IRS W-2 formulari, pisma poslodavaca ili sertifikati,  listing plata, bankovni izvodi (izvodi sa tekućeg računa), izvodi bankovnih kartica, prethodni pasoši sa pečatima, itd.
  • Elektronski popunite i odštampajte formular DS-11: Aplikacija za američki pasoš, molimo Vas da ne potpisujete ovaj formular.
  • Pogledajte iznos konzularne takse. Taksa se plaća u vrijeme zakazanog termina u ambasadi, gotovinski (u dolarima ili eurima) ili kreditnom karticom.

Kada budete spremni posaljite nam email na PodgoricaACS@state.gov kako bi zakazali termin navodeći uslugu koja vam je neophodna u naslovu email-a kao i ime i prezime aplikanta  (i svake osobe od koje se zahtjeva da prisustvuje sastanku) u tekstu istog i mi ćemo Vam zakazati sastanak.

*Molimo Vas da imate na umu da sva naophodna dokumenta i formulari moraju biti pripremljeni i popunjeni prije dolaska na zakazani sastanak.

Molimo Vas da posjetite Stejt Departmentovu stranicu Odricanje od državljanstva.

Kada budete spremni ili ako imate pitanja u vezi odricanjja od državljanstva pošaljite nam email na PodgoricaACS@state.gov sa vrstom usluge u predmetu emaila i punim imenom i prezimenom u tekstu istog.

*Imajte na umu da sva potrebna dokumenta moraju biti spremna a traženi formulari ispunjeni prije dolaska na zakazani sastanak. Nepovratna taksa u iznosu od $2,350.00 američkih dolara se plaća u ambasadi u vrijeme zakazanog sastanka, gotovinski (u dolarima ili eurima) ili kreditnom karticom.