Evakuacija

U slučaju vandredne situacije koja negativno utiče na državljana Sjedinjenih Država koji se nalazi u Crnoj Gori, Ambasada će objaviti informaciju o nastaloj situaciji na ovoj internet stranici, putem elektronske pošte, mreže sistema warden, i putem lokalnih medija. Da biste dobili obavještenje, potrebno je da se registrujete u Ambasadi. Ukoliko je u pitanju situacija većeg obima i ukoliko je to potrebno, Ambasada može predložiti američkim državljanima da napuste zemlju.
Ambasadin plan evakuacije ima jedan cilj: da pomogne američkim građanima da se sklone što je dalje moguće od područja gdje im prijeti opasnosti na najbrži i najbezbjedniji način. Ovaj plan podrazumijeva da američki državljani uzmu aktivno učešće tokom evakuacije.

Male su šanse da je u određenim situacijama potrebna evakuacija. Ipak, kao i u svim dijelovima svijeta, potrebno je da budete na oprezu ukoliko dođe do promjene situacije i sami donesete odluku da dobrovoljno napustite zemlju ukoliko nista zadovoljni trenutnim stanjem. Ukoliko je promjena bezbjedonosne situacije veoma brza i niste u mogućnosti da sami organizujete privremeni odlazak iz zemlje, ova internet stranica Vam može pružiti informacije kako da bezbjedno napustite Crnu Goru.

Ko može da dobije pomoć pri evakuaciji?

Američki državljani. Ponesite putnu ispravu, rodni list koji pokazuje da ste rođeni u Sjedinjenim Državama, sertifikat o naturalizaciji, ili neki drugi jasan dokaz da ste američki državljanin. Vozačka dozvola, karton socijalnog osiguranja, članska karta biblioteke ili američka kreditna kartica nisu dokaz da ste državljanin ili da imate stalno boraviste u Sjedinjenim Državama, ali može biti od pomoći kao dodatni dokaz.

Inostrani supružnik ili dijete gradjanina Sjedinjenih Država

Kao inostrani supružnik građanina Sjedinjenih Država, donesite svoj pasoš ili originalni vjenčani list iz kojeg se jasno vidi američko državljanstvo vašeg bračnog druga. Kao dijete državljanina Sjedinjenih Država sa stranim državljanstvom, donesite rodni list koji jasno pokazuje američko državljanstvo Vašeg roditelja. Druge informacije koje mogu dodatno potvrditi vezu ili srodstvo osobe koja se evakuiše sa građaninom Sjedinjenih Država bi bile veoma korisne.

Osoba sa legalnim stalnim boravištem u Sjedinjenim Državama

Osobe sa legalnim stalnim boravištem u Sjedinjenim Državama su osobe koje posjeduju zeleni karton. Donesite svoj zeleni karton i pasoš. Ako još nemate karton donesite pasoš u kome se vidi pečat dozvole stalnog boravišta u Sjedinjenim Državama. Nažalost, ukoliko osoba sa legalnim stalnim boravištem u Sjedinjenim Državama ima članove porodice koji još nemaju zeleni karton, onda ti članovi porodice ne spadaju u one kojima se omogućava pomoć Ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici prilikom evakuacije.

Ostali:

Imaoci of I-688 privremenih boravišnih kartona, I-688-A and I-688-B radnih viza, kartona za prelazak granice ili neuseljeničkih viza Sjedinjenih Država nisu odgovarajući kandidati za pomoć Ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici prilikom evakuacije.
Zaposleni
Zaposleni u domaćinstvu i dadilje, koji nisu američki državljani, ne smatraju članovima uže porodice inisu kandidati za pomoć Ambasade Sjedinjenih Država u Podgorici prilikom evakuacije.
Vaša uloga u evakuaciji

I Vi imate odgovornost prilikom evakuacije. Vjerovatnoća za hitne evakuacije iz Crne Gore je mala, ali ipak morate razumjeti kako funkcioniše plan evakuacije i šta se od Vas očekuje. Treba da slijedite instrukcije Ambasade i lokalnih vlasti što se tiče Vašeg kretanja – kad da se krećete a kada da ostanete tu gdje jeste.
Morate biti svjesni onoga što je Vlada Sjedinjenih Država u mogućnosti i šta nije u mogućnosti da učini za Vas. Ukoliko se evakuišete, morate biti spremni da pratite instrukcije na ovoj  internet stranici i da poštujete sve zahtjeve koje Vlada Sjedinjenih Država bude prinuđena da postavi.
Vlada Sjedinjenih Država će raditi na Vašem obavještavanju preko sredstava javnog informisanja i na Vašem sklanjanju od opasnosti kada se prijavite odgovarajućem centru za evakuaciju. Međutim, Ambasada se može postarati samo za vaše osnovne potrebe za nužnim smještajem,  prevozom i bezbjednošću. Evakuacija se može izvesti autobusom, vozom, čarter letom, vojnim teretnim avionom ili brodom. Uslovi putovanja i smještaja mogu biti veoma ograničeni, kao i kapaciteti za prtljag.
U toku trajanja krize, možda neće biti moguće koristiti vozila, tako da Vi i članovi Vaše porodice morate biti spremni da pješačite ili koristite druge oblike transporta. Zbog broja mogućih lica za evakuaciju i crnogorskog terena, veoma je malo vjerovatno da Ambasada neće biti u stanju da vam obezbijedi prevoz do bilo kojeg određenog skupnog mjesta ili centra za evakuaciju.

Važno:

  • Slušajte radio i televiziju zbog novih informacija od Ambasade i lokalnih vlasti,
  • Budite spremni da reagujete brzo i slijedite instrukcije, i
  • Ostanite mirni i pribrani