Život i putovanje u Crnu Goru

Za opšte informacije o putovanjima i životu u inostranstvu, molimo vas da posjetite internet stranicu Ministarstva vanjskih poslova.

Informacije o putovanju

Dolje navedeni linkovi će vam pružiti obilje informacija o međunarodnim putovanjima generalno, putovanju u Crnu Goru i povratku u Sjedinjene Države.

Putničko osiguranje

Većina Amerikanaca koji putuju u Crnu Goru nikada nije imalo problema, ali nesreće se mogu dogoditi bilo gdje u bilo kom trenutku. Iako Ambasada može pomoći u obezbjeđenju medicinske evakuacije za Sjedinjene Države, ambasada ne može da plati za ovu uslugu, koja lako može da košta $50.000 američkih dolara ili više.

Putnici treba da se posavjetuju sa svojom zdrastvenom osiguravajućom kućom i saznaju šta njihovo zdrastveno osiguranje pokriva izvan Sjedinjenih Država i treba razmotriti kupovinu dodatnog putnog osiguranja za pokriće troškova medicinske evakuacije, produženo bolničko liječenje u inostranstvu, otkazanih letova, itd. Za više informacija, pogledajte internet stranicu Ministarstva vanjskih poslova.