Spisak prevodilaca

Napomena: Stejt Department ne preuzima nikakvu odgovornost za profesionalne sposobnosti ili ugled, kvalitet usluga koje pružaju, entiteta ili pojedinaca čija se imena nalaze na sljedećim listama. Uključivanje na ovoj listi je ni na koji način potvrda od strane Stejt Departmenta ili Vlade SAD. Imena su navedena po abecednom redu, a redoslijed kojim se pojavljuju nema drugi značaj. Informacije na listi su obezbijeđene direktno od strane pružaoca usluga; Stejt Department nije u poziciji da garantuje za takve informacije.

 

OPŠTA NAPOMENA:

Spisak prevodilaca je sačinjen da pomogne državljanim SAD u Crnoj Gori. Ambasada nije u mogućnosti da preuzme odgovornost za aktivnosti navedenih lica. Informacije su prikupljene na osnovu odgovora koje su prevodioci naveli u našem upitniku. U cilju obezbjeđivanja usluga prevodioca, preporučljivo je da se unaprijed raspitate u vezi radnog vremena i honorara.

Podgorica

Banjević, Čedomila
Adresa: IX Crnogorske brigade 110
Tel: +382 (0)20 405 514
Faks: +382 (0)20 405 514
Mob: +382 (0)20 67 658 643
e-mail: cedomila.banjevic@mgx.me

Bojić, Mirjana
Adresa: Kralja Nikole 317
Tel: +382 (0)20 647 351
Faks: +382 (0)20 647 815
Mob: +382 (0)20 67 500 330
e-mail: mirjanac@t-com.me

Čurović, Dragana
Adresa: Jerevanska 42
Tel: +382 (0)20 641 516
Mob: +382 (0)69 229 916
e-mail: dcurovic@t-com.me

Đonović, Vesna
Adresa: Mila Radunovića S 2/1
Tel: +382 (0)20 237 116
Mob: +382 (0)20 542 949
e-mail: mvdjonovic@t-com.me

Đurković, Gordana
Adresa: Malo brdo 3N/4
Mob: +382 (0)69 456 692
e-mail: durkgo@gmail.com

Izgarević, Milanka
Adresa: Đoka Miraševića 17
Tel: +382 (0)20 266 014
Mob: +382 (0)69 550 044
e-mail: milankajov@yahoo.com

Knežević, Ana
Adresa: Josipa Broza 5/25
Tel: +382 (0)20 656 152
Faks: +382 (0)20 656 152
Mob: +382 (0)69 400 089
e-mail: knezana@t-com.me

Milić, Vanja
Adresa: Blaža Jovanovića 7
Tel: +382 (0)20 268 594
Mob: +382 (0)69 268 594
e-mail: pbvmilic@t-com.me

Radonjić, Julija
Adresa: Moskovska 16
Tel: +382 (0)20 247 390
Mob: +382 (0)69 317 669
e-mail: julija.radonjic@yahoo.com

Rašović, Vesna
Adresa: Vukice Mitrović 15
Tel: +382 (0)20 655 090
Faks: +382 (0)20 629 909
Mob: +382 (0)69 026 877
e-mail: vesna-r@t-com.me

Srdanović, Vanja
Adresa: Ul. 27 marta 24
Tel: +382 (0)20 266 754
Mob: +382 (0)67 848 999
e-mail: tempuscg@t-com.me

Vujnović, Đorđe
Adresa: Polimska 6
Tel: +382 (0)20 201 430
Faks: +382 (0)20 201 440
Mob: +382 (0)67 319 999
e-mail: djvujnovic@t-com.me

Škoflek, Zorica
Adresa: Oktobarske revolucije 105
Tel: +382 (0)20 620 801
Mob: +382 (0)69 826 672
e-mail: skoflekz@t-com.me

Đonović, Maja
Adresa: Orjenskog bataljona 15
Tel: +382 (0)31 236 707
Mob: +382 (0)68 521 593
e-mail: mvdjonovic@t-com.me

Đurović, Dejan
Adresa: Župe Dračevića 48, Zelenika
Tel: +382 (0)31 678 599
Mob: +382 (0)69 041 027
e-mail: dex@t-com.me

Matković, Valentina
Adresa: Sava Ilića 1
Tel: +382 (0)31 331 660
Mob: +382 (0)69 474 422
e-mail: tinam@t-com.me
Budva

Jović, Tamara
Adresa: Jadranski put br.3
Tel: +382( 0) 33-410-400

Mob: +382 (0)69/389-921, 068/76-44-96
e-mail: tjovic@t-com.me

Pantović, Branislav
Adresa: High School „Danilo Kiš“, Trg sunca
Tel: +382 (0)33 459 602
Faks: +382 (0)33 451 260
Mob: +382 (0)69 497 811
e-mail: bpantovic@t-com.me

Samardžić, Đuro
Adresa: Prva proleterska S-41 IV/18
Tel: +382 (0)33 456 920
Mob: +382 (0)69 543 320
e-mail: djuro15@hotmail.com
Cetinje

Kusovac, Olivera
Adresa: Bulevar crnogorskih junaka 120
Tel: +382 (0)41 230 380
Fax: +382 (0)41 231 460
Mob: +382 (0)69 659 525
e-mail: oliverak@t-com.me

Mudreša, Nataša
Adresa: Bore Stankovića 6
Tel: +382 (0)41 237 010
Fax: +382 (0)41 230 271
Mobile phone: +382 (0)67 367 810
e-mail: nmudresa@yahoo.com
Danilovgrad

Đurović, Žana
Adresa: Ćurilac bb
Tel: +382 (0)81 810 011
Fax: +382 (0)81 810 011
Mobile phone: +382 (0)67 284 005
e-mail: zana.djurovic@t-com.me
Nikšić

Nikić, Ivan
Adresa: Baja Pivljanina 26
Tel: +382 (0)40 402 836
Fax: n/a
Mobile phone: +382 (0)69 481 858
e-mail: ivan_nk3@yahoo.co.uk
Pljevlja

Bajić, Davorka
Adresa: 1. decembra 30
Tel: +382 (0)52 356 231
Fax: +382 (0)52 300 188
Mobile phone: +382 (0)67 815 508
Rožaje

Dacić, Denisa
Adresa: Maršala Tita „Sofico“ A II / D
Tel: +382 (0)51 271 030
Fax: n/a
Mobile phone: +382 (0)69 706 051
e-mail: denisad@t-com.me

Nurković, Larisa
Adresa: Sarajevska 7
Tel: +382 (0)51 271 004
Fax: n/a
Mobile phone: +382 (0)67 563 181
e-mail: lnurkovic@yahoo.com
Bar

Adonovska, Vesna
Adresa: Jovana Tomaševića, poslovni centar Topolica G9/10
Tel: +382 (0)30 350 480
Fax: +382 (0) 30 314 146
Mobile phone: +382 (0)69 540 952
e-mail: vzekovic@yahoo.com

Vidaković, Olivera
Adresa: Obala 13 jula br 4
Tel: +382 (0)30 313 170
Fax: n/a
Mobile phone: +382 (0)67 665 470
e-mail: oliverampis@t-com.me  
Sutomore

Kažić, Nataša
Adresa: Gorelac 3
Tel: +382 (0)30 373 245
Fax: +382 (0)30 373 245
Mobile phone: 069 270 430
e-mail: natasa.k@t-com.me