Format fotografija

Fotografije koje se podnose za izdavanje pasoša imaju moraju imati određene karakteristike. Naš kompjuterski sistem može odbiti fotografiju koja nije sačinjena po ovim uputstvima, što može dovesti do produženja vremena izdavanja novog pasoša.

Dimenzija fotografija mora biti 5 x 5 cam, bez bijelih ivica. Veličina slike, od brade do vrha glave (uključujući i kosu) mora biti između 2,5 i 3,5 cm. Fotografija mora biti u boji, i morate gledati pravo u fotografski aparat (fotografije iz profila ili gdje aplikant gleda u stranu se ne prihvataju). Pozadina fotograifje mora biti svijetle boje, preporučljivo je da bude bijele boje. Ukoliko ne nosite šešir ili maramu za pokrivanje glave svakodnevno ili zbog religioznih razloga, molimo da ne pokrivate glavu ili bilo koji dio lica. Na fotografiji možete da imate naočale, ali ne i naočale za sunce.

Više informacija o potrebnim fotografijama.

VAŽNA INFORMACIJA

Bez naočara nakon 1. novembra 2016. godine!

Počev od 1. novembra 2016. godine, stranke koje budu aplicirarale za američke pasoše ili američke vize ne smiju imati naočare na svojim fotografijama.  Za više informacija posjetite:https://travel.state.gov/content/passports/en/news/no-glasses.html