Korisne informacije

Ovdje možete pronaći informacije o dodatnim uslugama koje Ambasada SAD-a u Podgorici pruža američkim državljanima, uključujući informacije o: međunarodnom usvajanju djeteta; pomaganju u dobijanju vize za SAD; porezu na prihod; registraciji za glasanje; restituciji imovine; sistemu za selekciju rezervnog sastava SAD; spisak advokata; spisak pogrebnih preduzeća; spisak prevodilaca; spisak zdravstvenih ustanova; informacije o životu i putovanju u Crnu Goru. Za detaljnije informacije, molimo Vas kliknete na odgovarajuću ikonicu lijevo (pod dijelom menija „Ostale usluge“).