Služba za veterane

Veterani mogu da apliciraju za primanja iz inostranstva putem internet. Elektronska (online) veteran aplikacija ( VONAPP) zahtjeva da imate jedan od četri specifična pretraživača i minimum kapacitet od 128 bita enkripcije. Ako trenutno nemate potreban pretraživač, možete preuzeti jedan besplatno sa internet stranice veteranska primanja. Internet stranica za veteranska primanja će vam pokazati da li je potrebno da preuzmete kriptovani softver, i ona vam omogućava besplatan link za preuzimanje u ovom slučaju. Imajte u vidu da kripcija možda neće raditi u svim zemljama. Gdje ( VONAPP) nije moguć, najbliža ambasada SAD ili konzulat mogu biti od pomoći.