Žrtve kriminalnih djela

Ulični kriminal u Crnoj Gori je na nivou sličnom drugim evropskim gradovima, tako da građani SAD mogu postati žrtve nasilja. U takvim situacijama, osoblje Ambasade SAD u Podgorici je na raspolaganju dvadeset i četiri sata. Za kontakti informacije, molimo pogledajte prostor za ključne informacije, koji se nalazi na desnoj strani ove stranice.

Pozovite policiju

Da biste pozvali policiju u bilo kom gradu Crne Gore, pozovite broj 112. Policija će uzeti Vašu izavu o događaju.

Resursi za žrtve težih oblika nasilja u SAD

Bez obzira na Vašu odluku da prijavite slučaj crnogorskim vlasima, možete se obratiti resursima za kompenzaciju i pomoć u SAD. Skoro polovina pomoći kompenzacije uključuje manju finansijsku pomoć za bolničke troškove, troškove sahrane, savjetovanja ili finansijsku pomoć u slučaju gubitka plate za kvalifikovana državljane SAD koji su žrtve nasilja van granica svoje zemlje. Posebni uslovi variraju od države do države. Informacije možete dobiti putem državnog programa za pomoć žrtvama u državi u kojoj boravite. Više informacija možete dobiti na internet stranici Udruženja za kompenzaciju žrtava (The National Association of Crime Victim Compensation Board)

Za više informacija molimo pogledajte: