500fooddonation-copy

Zamjenik šefa misije Aliu sa volonterima u Američkom uglu u Podgorici