Ambasada SAD sa partnerima završila obuku o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine (2014/12/5)

Prezenteri na obuci o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine
Prezenteri na obuci o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine

Ambasada SAD u Podgorici, u saradnji sa Misijom Organizacije za evropsku bezbjednost i saradnju (OEBS) u Crnoj Gori i Centrom za obuku nosilaca pravosudne funkcije (Centar), organizovala je 4.-5. decembra 2014. godine obuku o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine.

Obuci su prisustvovali predstavnici crnogorskog sudstva, tužilaštva, Poreske uprave, Uprave carina, Uprave za imovinu i Uprave za sprječavanje pranja novca i finansiranje terorizma. Ovo je drugi modul obuke na istu temu koji se nadovezuje na prvu obuku održanu u aprilu 2014.

Učesnici obuke Prezenteri na obuci o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine
Učesnici obuke Prezenteri na obuci o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine

Tokom ovog segmenta obuke, učesnici su imali priliku da se uključe u praktične radionice koje su vodili eksperti iz Javnog tužilaštva iz Holandije o finansijskim istragama, pranju novca i oduzimanju imovine. Učesnici su takođe učili o sprovođenju zajedničkih krivičnih istraga i paralelnim administrativnim i poreskim istragama od regionalnih eksperata iz BiH i Finske.

Ova obuka predstavlja dio podrške koju Vlada SAD pruža Crnoj Gori u izgradnji snažnih institucija, spremnih za borbu protiv svih oblika kriminala i korupcije. Preko svog Pravnog odjeljenja, koje finansira Biro Stejt Dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona, Ambasada SAD u Podgorici nastavlja da pruža podršku reformi vladavine prava u Crnoj Gori.