SAD donirale kompjutersku opremu Ministrstvu ekonomije (2015/6/11)

6. novembar 2015.

 Zamjenik šefa misije Aliu i Goran Scepanovic iz Ministarstva ekonomije gledaju doniranu opremu
Zamjenik šefa misije Aliu i Goran Scepanovic iz Ministarstva ekonomije gledaju doniranu opremu

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, preko Programa za kontrolu izvoza i bezbjednost granice (EXBS), donirala je sedam kompjutera i jedan štampač  Direktoratu za multilateralnu i regionalnu trgovinsku saradnju i ekonomske odnose sa inostranstvom crnogorskog Ministarstva ekonomije. Ova donacija, vrijednosti preko 8 hiljada američkih dolara, biće upotrijebljena da unaprijedi postupak izdavanja dozvola za robu pod režimom kontrole strateške trgovine.

Tokom prethodnih nekoliko godina, EXBS program je sa više od 4 miliona  dolara pomoći u obuci i opremi podržao jačanje bezbjednosti granica Crne Gore, kontrolu izvoza i aktivnosti protiv proliferacije oružja.