Upotreba crnogorskog krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma

20. novembra 2017. godine, INL Program vladavine prava u okviru Ambasade Sjedinjenih Država je organizovao Konferenciju pod nazivom “Upotreba crnogorskog krivičnog zakonodavstva u borbi protiv terorizma i nasilnog ekstremizma.“

AMbasadorka i dvoje ljudi za stolom govore

Nj.E. Ambasadorka Uehara je govorila na otvaranju, ističući važnost posvećenosti borbi protiv svih oblika terorizma.

Ucesnici konferencije

Konferencija je poslužila kao platforma za raspravljanje o relevantnim slučajevima među tužiocima iz regiona, kao i da se steknu nova znanja kroz razmjenu najboljih praksi. INL nastavlja da pruža podršku tekućoj reformi vladavine prava u Crnoj Gori.