Upozorenje Konzularnog odjeljenja Ambasade Sjedinjenih Američkih Država

Pažnja: Konzularno odjeljenje Ambasade Sjedinjenih Američkih Država bilježi porast prijava za vize aplikanata koje su obmanule pojedine organizacije, obećavajući im da će im osigurati vizu za kulturnu razmjenu ili radno iskustvo. Ove agencije se redovno reklamiraju na društvenim mrežama.

Zaštitite se se od prevare tako što ćete na internet stranici Ambasade pregledati uslove za dobijanje one vize za koju se prijavljujete.

Ukoliko imate pitanja, kontaktirajte Ambasadu direktno na PodgoricaVisas@state.gov .