Ambasada SAD organizovala studijsku posjetu Beču (2014/12/12)

 Članovi crnogorske delegacije u posjeti Bezbjedonosnoj akademiji Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije
Članovi crnogorske delegacije u posjeti Bezbjedonosnoj akademiji Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici, preko Biroa Stejt dipartmenta za borbu protiv međunarodne trgovine drogom i sprovođenje zakona (INL), finansirala je dvodnevnu posjetu Beču, Austriji, za predstavnike Vrhovnog Suda Crne Gore, Kancelarije za borbu protiv trgovine ljudima i jedne nevladine organizacije.  Tema posjete bila je borba protiv trgovine ljudima i krijumčarenje emigranata.

Zbog svoje geografske pozicije, Crna Gora je postala tranzitni put, a i destinacija za azilante iz istočnih zemalja.  Broj azilanata se povećao u posljednje vrijeme, a sa tim i mogućnost za trgovinu ljudima.  Članovi crnogorske delegacije imali su priliku da se sastanu sa predstavnicima Saveznog ministarstva unutrašnjih poslova Austrije, Centralne službe za suzbijanje trgovine ljudima, i čuju njihova iskustva u borbi protiv ove pojave.  Oni su posjetili i Bezbjedonosnu akademiju Ministarstva unutrašnjih poslova Austrije, kao i kamp za izbjeglice, i upoznali se sa procedurama vezanim za azil i moguće veze između aplikanata za azil sa jedne strane, i trgovine ljudima i kriminalnih aktivnosti sa druge.

Delegacija je takođe bila u posjeti Kancelariji Ujedinjenih Nacija za droge i kriminal (UNODC) kako bi se informisali o njihovom radu u oblasti suzbijanja trgovine ljudima i krijumčarenja emigranata.  Studijska posjeta završena je posjetom Međunarodnom aerodromu u Beču gdje su učesnici čuli prezentaciju o operacijama i procedurama vezanim za ovu pojavu na aerodromu i vidjeli Centar za zadržavanje izbjeglica i prostorije za deportaciju.

Organizacija ove posjete rezultat je odlične saradnje između Ambasade SAD/INL kancelarije sa regionalnim atašeom Ministarstva bezbjednosti SAD, Službe SAD za imigraciju i carinu i Savezne policije Austrije.