500fairb-copy

Otpravnik poslova Aliu i zamjenica šefa misije Ajson zahvaljuju volonterima na sajmu njihovom doprinosu