Vize

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i dalje nije u mogućnosti da nastavi sa redovnim aktivnostima na nivou prije COVID-19. Trenutno nudimo onoliko termina za neuseljeničke vize koliko lokalni uslovi, resursi i bezbjedonosna pitanja dozvoljavaju. Podnosioci zahtjeva treba da imaju na umu ograničenja i podnesu zahtjeve na vrijeme. Termini će biti zakazivani po redoslijedu prijema zahtjeva.

Trenutno nudimo termine za sljedeće kategorije neuseljeničkih viza: C1/D, A, G, studente/učesnike razmjene (F,M,J) i radne vize na osnovu peticije (H,I,L,O,P). Termini za B vize ostaju suspendovani.

Napominjemo da Ambasada prihvata samo zahtjeve državljana Crne Gore ili rezidenata Crne Gore. Trenutno nijesmo u mogućnosti da zakažemo termine za neuseljeničke vize za državljane drugih zemalja.

Zbog mjera koje su na snazi za suzbijanje širenja COVID-19 nećemo pružati konzularne usluge onima koji su boravili van Crne Gore 14 dana prije datuma zakazanog intervjua. Ovo će se strogo sprovoditi i molimo za vašu saradnju.

Obustava ulaska u Sjedinjene Države prema Predsjedničkoj proklamaciji ostaje na snazi: Ulazak stranim državljanima koji nisu rezidenti a posjetili su  ili bili u tranzitu kroz zemlje Šengen zone (Austrija, Belgija, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Grčka, Holandija, Island, Italija, Letonija, Litvanija, Lihtenštajn, Luksemburg, Mađarska, Malta, Njemačka, Norveška, Poljska, Portugal, Slovačka Republika, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska), Narodnu Republiku Kinu (ne uključujući specijalnu administrativnu oblast Hong Kong I Makao), Islamsku Republiku Iran, Brazil, Veliku Britaniju, ili Irsku I Južnu Afriku u periodu od 14 dana prije ulaska u Sjedinjene Države neće biti dozvoljen I neće im biti dopušteno da putuju.  

Počevši od 26. januara 2021. godine, svi putnici starosne dobi 2 godine i stariji su u obavezi da posjeduju ili negativni test na COVID-19 virus, koji nije stariji od 3 dana od putovanja ili pozitivni test uz pratecu dokumentaciju od licencirane zdravstvene ustanove ili ovlaštenog medicinskog radnika koja ukazuje na oporavak putnika od COVID-19 u proteklih 90 dana.  Putnici takođe moraju da izjave pod prijetnjom zakonski definisanom kaznom da posjeduju negativni rezultat testa koji ih kvalifikuje ili da su se oporavili od COVID-19 i dobili medicinsku saglasnost da putuju.

Posjetite internet stranicu CDC Proof of Negative Test Result page kako biste saznali više o ovoj odluci, popunili izjavu, kao I pročitali najčešće postavljena pitanja.

Svrha Vašeg planiranog putovanja i druge činjenice odrediće za koji tip vize treba da aplicirate u skladu sa zakonima SAD. Kao aplikant za vizu, moraćete da dokažete da ispunjavate sve uslove da dobijete vizu iz kategorije za koju se prijavljujete.

Pogledajte naš Registar kategorija viza na usvisas.state.gov da biste utvrdili koja je kategorija vize odgovarajuća za svrhu Vašeg putovanja u Sjedinjene Države.

Građanin strane države koji traži ulazak u Sjedinjene Države generalno mora prvo pribaviti vizu za SAD, koja će biti smještena u putnikovom pasošu, putnom dokumentu koji izdaje država čije putnik ima državljanstvo. Određeni međunarodni putnici mogu imati pravo da putuju u Sjedinjene Države bez vize, ukoliko ispunjavaju uslove za bezvizno putovanje. Odjeljak ove internet stranice za vize posvećen je samo vizama za SAD za strane državljane koji žele da putuju u Sjedinjene Države.

(Napomena: Državljanima SAD nisu potrebne SAD vize za putovanja, ali kada planiraju putovanje u inostranstvo mogu im biti potrebne vize koje izdaju ambasade zemalja koje žele da posjete).

Konzularno odjeljenje

Džona Džeksona 2
81000 Podgorica
Crna Gora

E-mail: PodgoricaVisas@state.gov

Radno vrijeme 08:00 – 16:30
Zatvoreno u vrijeme američkih i crnogorskih praznika (Kalendar praznika)

Stejt department obavlja poslove u vezi sa vizama striktno ali pravedno, kako bi interesi Sjedinjenih Američkih Država bili zaštićeni. Posvećeni smo otvorenosti po kojoj su Sjedinjene Države oduvjek poznate. Podstičemo i podržavamo putovanja u Sjedinjene Države.

Vama koji podnosite zahtjev za vizu, obećavamo:
da ćemo se prema Vama ophoditi dostojanstveno i sa uvažavanjem, čak i kada nijesmo u mogućnosti da vam odobrimo vizu;
da ćemo se prema svakome ophoditi kao prema pojedincu i da ćemo svaki podnijeti zahtjev posmatrati kao jedinstven;
da ćemo imati u vidu da Vaš intervju za vizu može biti novo ili nelagodno iskustvo i da stoga možete biti nervozni;
da će intervju biti kratak i da ćemo pokušati da dobijemo potpuni uvid u Vaše planove za putovanje i Vaše namjere;
da ćemo pomoći svim podnosiocima zahtjeva za vizu da dobiju odgovarajući termin za intervju kako bi otputovali na vrijeme i obavili svoje poslovne i druge važne obaveze;
da ćemo objaviti detaljne i tačne informacije o uslovima i proceduri za podnošenje zahtjeva na internet prezentaciji Ambasade i Konzulata;
da ćemo objaviti informacije o tome koliko se trenutno čeka na zakazivanje intervjua za neuseljeničke vize na internet stanici Stejt Dipartmenta posvećenoj putovanjima: http://travel.state.gov. za svaku Ambasadu i Konzulat SAD
da ćemo Vam svaki put kada Vam viza bude odbijena objasniti takvu odluku;
Osim toga:
ako ste student, učinićemo sve da dobijete datum za intervju i, ako se budete kvalifikovali, da dobijete vizu na vrijeme kako biste stigli na predavanja;
ako namjeravate da putujete iz humanitarnih ili medicinskih razloga, ubrzaćemo proceduru za vizu u slučaju kada je nekome ugrožen život;
ako namjeravate da u Ameriku putujete poslovno, potrudićemo se da vam olakšamo poslovno putovanje i ubrzamo proceduru za dobijanje vize u slučajevima kada je to od značaja za američki biznis.
U isto vreme, od Vas očekujemo:
da isplanirate svoje putovanje i intervju za vizu što je moguće ranije;
da popunite zahtjev za vizu u potpunosti i tačno;
da budete iskreni u vezi sa svrhom putovanja i planovima;
da se pripremite za intervju kako biste mogli jasno i što sažetije opisati svoje namjere;

Ambasada Sjedinjenih Američkih Država se nalazi u ulici Džona Džeksona 2, u blizini Kliničko bolničkog centra Crne Gore. Posjetioci Konzularnog odjeljenja treba da uđu na kapiju u ulici Džona Džeksona 2, preko puta Sportskog centra “Morača”.

Parking pored Sportskog centra “Morača” je na raspolaganju, uz malu nadoknadu. Žao nam je što ambasada nema na raspolaganju parking za posjetioce Konzularnog odeljenja.