Kako da se prijavite

 1. Kako da se prijavite
 2. Nakon intervjua

Sertifikat rada – Pojedine kategorije viza namijenjene privremenom radu zahtijevaju da budući poslodavac obezbijedi u Vaše ime Sertifikat rada ili neko drugo odobrenje od Ministarstva rada (Department of Labor) prije nego podnese zahtjev za odobrenje Peticije (Petition for a Nonimmigrant Worker, Form I-129) kod U.S. Citizenship and Immigration Services USCIS.  Potrebno je da budući poslodavac  provjeri instrukicje za Form I-129 na USCIS internet stranici kako bi utvrdio da li je Vama potreban Sertifikat rada.

Odobrenje Peticije – Neke kategorije viza za privremeni rad imaju ograničen broj peticija koje mogu biti odobrene u toku jedne godine.   Peticija (Petition for a Nonimmigrant Worker, Form I-129) mora biti podnijeta od strane budućeg poslodavca I odobrena od strane USCIS prije nego aplicirate za radnu vizu u Ambasadi u Podgorici.  Više informacija o samom procesu, uslovima kvalifikacije, kao i ograničenjima, možete naći na internet stranici USCIS o radu u Sjedinjenim Državama I privremenom zaposlenju.  Kada je Peticija odobrena, USCIS će poslati obavještenje Vašem budućem poslodavcu (Notice of Action, Form I-797).

Američka ambasada u Podgorici prihvata aplikacije za sve kategorije neuseljeničkih viza podnijete od strane crnogorskih državljana, kao i stranih državljana koji žive ili rade u Crnoj Gori.  Počevši od od 01. Maja 2019. godine, ambasada će prihvatati aplikacije stranih državljana koji ne žive ili rade u Crnoj Gori isključivo ponedeljkom.  Molimo Vas pratite instrukcije u nastavku kako da se prijavite.

 

Vaš pasoš mora biti validan najmanje šest mjeseci nakon Vašeg planiranog boravka u Americi I da sadrži jednu praznu stranicu za vizu.  Takođe, Carina Sjedinjenih Država (U.S. Customers and Border Protection (CBP) ) predlaže da u pasošu postoji jos jedna prazna stranica za pečat  prilikom ulaska u Ameriku.

Ispunite online aplikaciju za neuseljeničku vizu, formular DS-160 (https://ceac.state.gov/genniv/)

Napominjemo da morate odgovoriti SVAKO pitanje sa aplikacije istinito prema Vašim saznanjima.  Ukoliko je odgovor na pitanje “nijedno”, molimo Vas da napišete “nijedno” (nemojte ostavljati prazno).  Nepotpune/netačne aplikacije se vraćaju i podrazumijevaju zakazivanje novog termina.

Samo pasoš, potvrdna stranica DS-160 formulara sa barkodom, fotografija, kao I Potvrdni broj odobrene Peticije (Receipt Number) koji je naznačen na samoj Peticiji (Petition for a Nonimmigrant Worker, Form I-129) ili obavještenju od USCIS upućenom Vašem budućem poslodavcu (Notice of Action, Form I-797), su neophodni kad dođete na zakazani termin.

Fotografija 5×5 cm u boji ne smije biti starija od 6 mjeseci sa bijelom ili jako svijetlom pozadinom, bez naočara, ivice lica I uši MORAJU biti jasno vidljive.

Aplikanti za L vizu – ukoliko ste dio L blanket peticije, morate donijeti Formu I-129S (Nonimmigrant Petition Based on Blanket L Petition) na zakazani termin.

Generalno, svi aplikanti za vizu, izuzev H-1B i L, moraju predtsviti uvjerljive dokaze o čvrstim vezama sa domovinom kako bi demonstrirali namjeru da napuste Sjedinjene Države nakon kratkog boravka.  Primjeri uvjerljivih dokaza mogu biti:

 • prebivalište van Sjedinjenih Država koje ne namjeravate da napustite;
 • veze sa porodicom;
 • finansijske mogućnosti;
 • dugoročni planovi.

Kako bi zakazali termin za razgovor za neuseljeničku (NIV) vizu, posjetite ambasadin online sistem za zakazivanje.  Imajte pri ruci potvrdnu stranicu DS-160 formulara sa barkodom.

NAPOMENA: Određeni aplikanti mogu zakazati svoj razgovor za vizu putem e-maila.  Za više informacija, posjetite našu internet stranicu RAZGOVOR ZA VIZU.

Popunite ZAHTJEV za pratioca aplikantu dva radna dana prije zakazanog razgovora za vizu, ukoliko ste:

 • Roditelj djeteta mlađeg od 18 godina, ili
 • Njegovatelj osobe sa posebnim potrebama.
 • Prezime aplikanta:
 • Ime aplikanta:
 • Broj pasoša aplikanta:
 • Prezime pratioca:
 • Ime pratioca:
 • Broj pasoša pratioca:
 • E-mail adresa:
 • Datum I vrijeme zakazanog razgovora za vizu:

RAZGOVOR ZA VIZU

Svaki zahtjev za iznenadno putovanje se odobrava pojedinačno.  Ukoliko ste u situaciji da Vam je potrebno da podnesete zahtjev za iznenadno putovanje, pošaljite nam e-mail na PodgoricaVisas@state.gov.

Slučajevi koji se kvalifikuju kao iznenadno putovanje su hitno poslovno putovanje, studentska viza ili viza namijenjena programima razmjene ukoliko je datum početka programa u bliskoj budućnosti, kao i putovanja koja se nisu mogla predvidjeti.   Mora postojati očigledan I valjan razlog da niste bili u mogućnosti da unaprijed planirate Vaše putovanje.

Ukoliko putujete kako biste posjetili nekog od porodice ko je ozbiljno bolestan ili povrijeđen, doktor iz Amerike nas mora kontaktirati putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese I dostaviti najnoviji skenirani izvještaj koji ukazuje na stanje pacijenta.  Izvještaj mora sadržati kontakt informacije doktora u Americi kako bi konzul bio u mogućnosti da stupi u kontakt I kasnije, ukoliko je potrebno.

U slučaju da putujete na sahranu, potrebno je da nam dostavite putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese skenirani  izvod iz knjige umrlih ili ostalu dokumentaciju o smrti člana porodice.

U slučaju da Vam je hitno potrebna medicinska pomoć, možete nas kontaktirati putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese I dostaviti medicinsku dokumentaciju od crnogorskog doktora koja ukazuje na hitnost putovanja I zbog čega se zahtijeva liječenje u Americi.  Potrebno Vam je I pismo doktora iz Amerike kojim se potvrđuje da imate zakazano I da je putovanje hitno.

Grupni termin

Imate li grupu od 10 ili više ljudi koji putuju u SAD iz istog razloga I imaju isti plan putovanja? Kontaktirajte nas putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese za grupni termin.

Taksa za obradu vize (MRV) je nepovratna i plaća se na dan zakazanog razgovora za vizu.  MRV taksa se plaća isključivo u eurima.  Kreditne kartice ne prihvatamo.  Ambasada zahtijeva od aplikanata da pripreme tačan iznos MRV takse.

Tokom Vašeg razgovora za vizu, konzul će donijeti odluku o tome da li se kvalifikujete, kao i da li je ispravna kategorija vize za kuju aplicirate shodno Vašoj svrsi putovanja.  Moraćete da dokažete da zadovoljavate uslove prema zakonu SAD da dobijete kategoriju vize za koju aplicirate.

Ukoliko je Vaš zahtjev za vizu odbijen, možete naći korisne informacije o Nepodobnostima i uklanjanju nepodobnosti (Ineligibilities and Waivers) na usvisas.state.gov internet stranici.

Ukoliko Vam je viza odobrena, Vaš pasoš će biti spreman za preuzimanje kroz sedam dana.  Pasoši se mogu preuzeti svakog utorka i petka od 12.00 do 12:10 časova.  Zatvoreno u vrijeme američkih i crnogorskih praznika

Neki aplikanti za vizu zahtijavaju dodatnu administrativnu obradu koja može potrajati neko vrijeme nakon razgovora za vizu sa Konzulom.  Aplikantima se ukaže na ovaj uslov prilikom aplikacije.  Većina administartivnih obrada se završi u roku od 90 dana od razgovora za vizu.  Međutim, kad se zahtijeva administrativna obrada, potrebno vrijeme može značajno varirati zavisno od slučaja do slučaja.