Neuseljeničke vize: Turizam i posjeta

Američki zakon o imigraciji (The U.S. Immigration and Nationality Act (INA)) obuhvata nekoliko kategorija neuseljeničkih viza namijenjenih onima koji žele da turistički ili zbog kratkotrajnog poslovnog angažmana posjete Ameriku.

Viza se izdaje u ambasadi ili konzulatu.  Viza dozvoljava nosiocu da doputuje do Sjedinjenih Država I tamo preda zahtjev za ulazak u zemlju; viza ne garantuje ulazak. Imigracioni službenik na graničnom prelazu donosi odluku o tome da li je nosioc vize kvalifikovan za ulazak u Sjedinjene Države.

Više informacija o kategorijama viza možete naći na internet stranici: travel.state.gov.  Pratite korake u nastavku kako biste aplicirali za vizu.

Neuseljenička viza: Turizam i posjeta

B2

Generalno, svaki državljanin strane zemlje koji želi da posjeti Sjedinjene Države mora posjedovati vizu bilo neuseljeničku vizu za kratkotrajni boravak ili useljeničku vizu za stalni boravak.  Vize za kratkotrajnu posjetu su neuseljeničke vize namijenjene osobama koje žele da posjete Sjedinjene Države privremeno zbog poslovnih aktivnosti komercijalne ili profesionalne priorode (kategorija vize B-1), turizma (kategorija vize B-2) ili oboje (B-1/B-2).

Obavještenje za nerezidente koji apliciraju za B1/B2 vizu

Zbog izuzetno velike potražnje za terminima za poslovno turističke (B1/B2) vize, termini za nerezidente dostupni su samo svake prve srijede u mjesecu od 9-11 časova. Ako ste nerezident i zakažete termin preko sistema za zakazivanje u bilo koje drugo vreme, vaš termin će biti automatski otkazan.  Napominjemo, razgovori za vizu se mogu održati iskljucivo na crnogorskom i engleskom jeziku.

Ukoliko ste državljanin Ukrajine i tražite termin za neuseljenicku vizu, pošaljite e-mail na PodgoricaVisas@state.gov.