Nakon intervjua

  1. Kako da se prijavite
  2. Nakon intervjua

Ulazak u Sjedinjene Države

Viza omogućava stranom državljaninu da otputuje za SAD do graničnog prelaza (generalno na aerodromu) I zatraži ulazak u Sjedinjene Države.  Viza ne garantuje ulazak u Sjedinjene Države.  U nadležnosti je službenika Odsijeka za unutrašnju bezbjednost (The Department of Homeland Security (DHS), Carine SAD i Pogranične zaštite (U.S. Customs and Border Protection (CBP), na graničnom prelazu da Vam dozvoli ili ne ulazak na teritoriju SAD-a.  Ukoliko Vam je odobren ulazak u Sjedinjene Države, CBP službenik će Vam pečatirati odobrenje ili dati formular I-94, potvrdu ulaska/izlaska.  Više informacija o zahtjevima za ulazak, zabranama unosa hrane, poljoprivrednih proizvoda, kao I drugim zabranjenim proizvodima I slično, možete naći na CBP website.

Produženje boravka

Posjetite internet stranicu U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) Produženje boravka kako biste saznali više o proceduri produženja boravka nakon datuma naznačenog na pečatu odobrenja ulaska  ili formularu I-94.  Morate napustiti Sjedinjene Države na ili prije datuma naznačenog na pečatu odobrenja ulaska  ili formularu I-94, osim ukoliko je Vaš zahtjev za produženje boravka već odobren od strane USCIS.  Ukoliko ne napustite Sjedinjene države na vrijeme, kasnije možete biti nepodobni za vizu ukoliko opet aplicirate.  Pročitajte više o zakonskoj regulativi koja se odnosi na odbijanje zahtjeva za vizu, nepodobnostima I uklanjanju nepodobnosti (Ineligibilities and Waivers).

Promjena statusa

Dok ste u Americi, postoji mogućnost da podnesete zahtjev kod U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS) da promijenite kategoriju neuseljeničkog statusa.  Posjetite USCIS internet stranicu o promjeni neuseljeničkog statusa  kako biste saznali više.  Podnošenje zahtjeva za promjenu statusa kod USCIS dok ste u Americi i u periodu dok Vam odobreni boravak važi, ne zahtijeva da aplicirate za novu vizu.  Međutim, ukoliko niste u mogućnosti da ostanete u Sjedinjenim Državama dok USCIS obrađuje Vaš zahtjev za promjenu statusa, morate aplicirati za vizu u Američkoj ambasadi ili Konzulatu.

Dodatne informacije

Posjetiocima nije dozvoljeno da prihvataju zaposlenje I rade dok su u Sjedinjenin Državama.

Ne možemo garantovati da ćete dobiti vizu.  Nemojte praviti konačne planove putovanja ili kupovati avionsku kartu dok ne preuzmete vizu.

Osim ako je viza poništena, validna je do datuma isteka.  Stoga, validna viza u isteklom pasošu je i dalje validna.  Ukoliko je viza u isteklom pasošu još uvijek validna, nemojte pokušavati da je prenesete u novi.  Možete putovati sa validnom vizom u isteklom pasošu, zajedno sa novim, validnim pasošem.