Kako da se prijavite

 1. Kako da se prijavite
 2. Nakon intervjua

Počevši od 8. novembra 2021. godine, potvrda o vakcinaciji u cjelosti Vam je neophodna kako bi Vam dozvolili ulaz u prostorije Amasade za Vaš termin za neuseljeničku vizu (molimo Vas da pročitate više o uslovima na kraju teksta).

 Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Podgorici i dalje nije u mogućnosti da nastavi sa redovnim aktivnostima na nivou prije COVID-19. Trenutno nudimo onoliko termina za neuseljeničke vize koliko lokalni uslovi, resursi i bezbjedonosna pitanja dozvoljavaju. Podnosioci zahtjeva treba da imaju na umu ograničenja i podnesu zahtjeve na vrijeme. Termini se zakazuju po redoslijedu prijema zahtjeva.

Vaš pasoš mora biti validan najmanje šest mjeseci nakon Vašeg planiranog boravka u Americi I da sadrži jednu praznu stranicu za vizu.  Takođe, Carina Sjedinjenih Država (U.S. Customers and Border Protection (CBP) ) predlaže da u pasošu postoji jos jedna prazna stranica za pečat  prilikom ulaska u Ameriku.

Ispunite online aplikaciju za neuseljeničku vizu, formular DS-160 (https://ceac.state.gov/genniv/)

Napominjemo da morate odgovoriti SVAKO pitanje sa aplikacije istinito prema Vašim saznajima.  Ukoliko je odgovor na pitanje “nijedno”, molimo Vas da napišete “nijedno” (nemojte ostavljati prazno).  Nepotpune/netačne aplikacije se vraćaju i podrazumijevaju zakazivanje novog termina.

Samo pasoš, potvrdna stranica DS-160 formulara sa barkodom I fotografija su neophodni kad dođete na zakazani termin.

Fotografija 5×5 cm u boji ne smije biti starija od 6 mjeseci sa bijelom ili jako svijetlom pozadinom, bez naočara, ivice lica I uši MORAJU biti jasno vidljive.

Naočare ni jedne vrste nisu dozvoljene.

Dodatna dokumentacija može biti tražena kako bi se utvrdila Vaša kvalifikovanost za vizu.  Na primer, dodatna dokumentacija se može odnositi na pružanje dokaza vezano za:

 • svrhu putovanja;
 • namjeru da napustite Sjedinjene Države nakon Vašeg putovanja; i/ili
 • finansijske mogućnosti da pokrijete troškove putovanja.

Napomena: Aplikanti za vizu se moraju samostalno kvalifikovati na osnovu svog boravišta I veza sa stranom zemljom a ne na osnovu garancija od strane američkih prijatelja I porodice.  Pozivno pismo ili pismo garancije Vam nisu potrebni da aplicirate za neuseljeničku, turisticku vizu.  Ukoliko donosite na intervju pismo garancije, molimo Vas imajte na umu da to nije jedan od faktora koje razmatramo kad donosimo odluku da odobrimo ili odbijemo Vaš zahtjev za turističku vizu.

Aplikanti sa kaznenom evidencijom

 • Možete biti nepodobni za putovanje u Ameriku zbog određene presude krivičnog djela. Jedini način da saznate da li Vas kaznena evidencija čini nepodobnim za vizu jeste da aplicirate za vizu.  Samo Konzularni službenik može utvrditi jeste li podobni za vizu.
 • Potrebno je da donesete Uvjerenje o kaznenoj evidneciji na uvid kad dođete na razgovor za vizu.
 • U slučaju da Vas presuda čini nepodobnim za putovanje u Ameriku, možda možete dobiti jednokratno izuzeće nepodobnosti (waiver of this ineligibility). Možete razmotriti ovo pitanje sa Konzularnim službenikom u vrijeme razgovora za vizu.  Procedura jednokratnog izuzeća (Waiver) može trajati od 6 do 8 mjeseci pa stoga, ukoliko mislite da će Vam možda biti potrebna ova procedura, aplicirajte na vrijeme.  Mi uvijek savjetujemo da ne izmirujete troškove putovanja dok ne dobijete vizu.

Naši konzularni službenici mogu održati razgovor za vizu na crnogorskom i engleskom jeziku.

Kako bi zakazali termin za razgovor za neuseljeničku (NIV) vizu, posjetite ambasadin online sistem za zakazivanje.  Imajte pri ruci potvrdnu stranicu DS-160 formulara sa barkodom

NAPOMENA: Određeni aplikanti mogu zakazati svoj razgovor za vizu putem e-maila.  Za više informacija, posjetite našu internet stranicu RAZGOVOR ZA VIZU.

Popunite ZAHTJEV za pratioca aplikantu dva radna dana prije zakazanog razgovora za vizu, ukoliko ste:

 • Roditelj djeteta mlađeg od 18 godina, ili
 • Njegovatelj osobe sa posebnim potrebama.

Imajte u vidu da iako aplikanti mlađi od 14 I stariji od 79 godina nisu u obavezi da lično prisustvuju razgovoru za vizu, termin za vizu na ime aplikanta mora biti zakazan u našem online sistemu za zakazivanje.  Osoba koja predaje dokumentaciju na ime aplikanta mora popuniti ZAHTJEV za pratioca aplikantu putem gore naznačenog linka kako bi se odobrio ulazak u ambasadu na dan zakazanog razgovora za vizu.

 • Prezime aplikanta:
 • Ime aplikanta:
 • Broj pasoša aplikanta:
 • Prezime pratioca:
 • Ime pratioca:
 • Broj pasoša pratioca:
 • E-mail adresa:
 • Datum I vrijeme zakazanog razgovora za vizu:

POŠALJITE

RAZGOVOR ZA VIZU

Svaki zahtjev za iznenadno putovanje se odobrava pojedinačno.  Ukoliko ste u situaciji da Vam je potrebno da podnesete zahtjev za iznenadno putovanje, pošaljite nam e-mail na PodgoricaVisas@state.gov.

Slučajevi koji se kvalifikuju kao iznenadno putovanje su hitno poslovno putovanje, studentska viza ili viza namijenjena programima razmjene ukoliko je datum početka programa u bliskoj budućnosti, kao i putovanja koja se nisu mogla predvidjeti.   Mora postojati očigledan I valjan razlog da niste bili u mogućnosti da unaprijed planirate Vaše putovanje.

Ukoliko putujete kako biste posjetili nekog od porodice ko je ozbiljno bolestan ili povrijeđen, doktor iz Amerike nas mora kontaktirati putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese I dostaviti najnoviji skenirani izvještaj koji ukazuje na stanje pacijenta.  Izvještaj mora sadržati kontakt informacije doktora u Americi kako bi konzul bio u mogućnosti da stupi u kontakt I kasnije, ukoliko je potrebno.

U slučaju da putujete na sahranu, potrebno je da nam dostavite putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese skenirani  izvod iz knjige umrlih ili ostalu dokumentaciju o smrti člana porodice.

U slučaju da Vam je hitno potrebna medicinska pomoć, možete nas kontaktirati putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese I dostaviti medicinsku dokumentaciju od crnogorskog doktora koja ukazuje na hitnost putovanja I zbog čega se zahtijeva liječenje u Americi.  Potrebno Vam je I pismo doktora iz Amerike kojim se potvrđuje da imate zakazano I da je putovanje hitno.

Grupni termin

Imate li grupu od 10 ili više ljudi koji putuju u SAD iz istog razloga I imaju isti plan putovanja? Kontaktirajte nas putem PodgoricaVisas@state.gov e-mail adrese za grupni termin.

Taksa za obradu vize (MRV) je nepovratna i plaća se na dan zakazanog razgovora za vizu.  MRV taksa se plaća isključivo u Eurima.  Kreditne kartice ne prihvatamo.  Ambasada zahtijeva od aplikanata da pripreme tačan iznos MRV takse.

Tokom Vašeg razgovora za vizu, konzul će donijeti odluku o tome da li se kvalifikujete, kao i da li je ispravna kategorija vize za kuju aplicirate shodno Vašoj svrsi putovanja.  Moraćete da dokažete da zadovoljavate uslove prema zakonu SAD da dobijete kategoriju vize za koju aplicirate.

Ukoliko je Vaš zahtjev za vizu odbijen, možete naći korisne informacije o Nepodobnostima i uklanjanju nepodobnosti (Ineligibilities and Waivers) na usvisas.state.gov internet stranici.

 

Ukoliko Vam je viza odobrena, Vaš pasoš će biti spreman za preuzimanje kroz sedam dana.  Pasoši se mogu preuzeti svakog utorka i petka od 12.00 do 12:10 časova.  Zatvoreno u vrijeme američkih i crnogorskih praznika

VAŽNA NAPOMENA: Ne savjetujemo da kupite avionsku kartu prije nego preuzmete vizirani pasoš.

Neki aplikanti za vizu zahtijavaju dodatnu administrativnu obradu koja može potrajati neko vrijeme nakon razgovora za vizu sa Konzulom.  Aplikantima se ukaže na ovaj uslov prilikom aplikacije.  Većina administartivnih obrada se završi u roku od 90 dana od razgovora za vizu.  Međutim, kad se zahtijeva administrativna obrada, potrebno vrijeme može značajno varirati zavisno od slučaja do slučaja.