Taksa za obradu vize (MRV)

Aplikanti za neuseljeničku vizu (NIV) su u obavezi da plate taksu za obradu vize (MRV) u Ambasadi na dan zakazanog razgovora za vizu.

Iznos takse zavisi od kategorije vize za koju aplicirate:

Kategorija vize Taksa
E – Investitorska viza 205 Euros
Viza na osnovu peticije (H, O, P, L, Q, R) 190 Euros
Sve ostale kategorije viza
(uključujući turističku, studentsku, pomorsku I tranzitnu vizu)
160 Euros

 

Taksu za obradu vize (MRV) možete platiti jedino u Eurima.  Taksa se plaća kešom u vrijeme zakazanog razgovora za vizu.  Molimo Vas da donesete tačan iznos novca jer ne možemo garantovati da ćemo biti u mogućnosti da Vam vratimo kusur.