Zamjenik pomoćnika Državnog sekretara Biroa za međunarodnu trgovinu drogom i vladavinu prava u Crnoj Gori

Džejms A. Volš, Zamjenik pomoćnika Državnog sekretara Biroa za međunarodnu trgovinu drogom i vladavinu prava (INL) je doputovao u Podgoricu, gdje će održati sastanke sa zvaničnicima policije i Vlade Crne Gore, na kojima će razgovarati o INL programima za vladavinu prava i sprovođenje zakona. Sastao se, između ostalog, sa Predsjednikom Višeg suda u Podgorici, predstavnicima Centra za obuku u sudstvu i državnom tužilaštvu, Vrhovnim državnim tužiocem i Glavnim specijalnim tužiocem.

Two men in front of a tv screen Group of people in a court room

INL Program pruža podršku jačanju vladavine prava i izgradnji kapaciteta u oblasti sprovođenja zakona kroz obuke, donacije u opremi i tehničku pomoć. Kroz svoj program valdavine prava, INL podržava borbu protiv korupcije, organizovanog kriminala i drugih oblika teškog kriminala kroz iniciranje, razvijanje i sprovođenje inicijativa koje pomažu ključnim institucijama u jačanju njihovih kapaciteta i poboljšanju njihovih opštih sposobnosti. Program za sprovođenje zakona razvija proaktivne patrolne snage za ujednačeno djelovanje u zajednici, kroz pružanje ekspertske pomoći u pripremi politika i procedura za policiju, kao i pružanje tehničke podrške u pravcu proaktivnog pristupa istragama organizovanog kriminala i korupcije. Program za sprovođenje zakona, takođe, pruža podršku aktuelnoj sveobuhvatnoj reorganizaciji Uprave policije kroz reformu infrastrukture, u cilju stvaranja efikasnije i efektivnije službe. Ova strategija je fokusirana na jačanje ključnih kompetencija i sprovođenje strateškog plana kojim se sredstva Direktorata usmjeravaju na prioritetne oblasti koje je identifikovala Evropska Komisija.

Group of people in a court room