Zamjenik šefa misije Aliu otvorio konferenciju o sporazumu o priznanju krivice (2015/5/28)

28. maj 2015.

Zamjenik šefa misije Aliu na otvaranju konferencije
Zamjenik šefa misije Aliu na otvaranju konferencije

Zamjenik šefa američke misije u Crnoj Gori B. Biks Aliu (B. Bix Aliu), sudija Vrhovnog suda Crne Gore Radule Kojović i osnovni državni tužilac u Kotoru Danka Živković govorili su na otvaranju dvodnevne konferencije o širokoj primjeni sporazuma o priznanju 28. maja u Budvi. Konferenciju organizuje Ambasada SAD u Crnoj Gori u saradnji s Centrom za edukaciju nosilaca pravosudne funkcije 28. i 29. maja.

Cilj konferencije je da podstakne korišćenje sporazuma o priznanju krivice kao alternativnog načina rješavanja predmeta.  Fokus je na planiranim izmjenama i dopunama Zakonika o krivičnom postupku koje značajno proširuju upotrebu sporazuma o priznanju krivice.  Sudije, tužioci i advokati su u prilici da raspravljaju o prednostima sporazuma i izlože probleme u njegovoj primjeni, kao i da čuju stručnjake iz Sjedinjenih Američkih Država i regiona.  Učesnici takođe učestvuju u simulacijama pregovaranja o krivici u cilju boljeg razumijevanja korišćenja ovog instituta u praksi.